زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی Future Perfect Continuous

تصویری موجود نیست

sajjad

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی Future Perfect Continuous

از زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous در زبان انگلیسی برای بیان پروسه و عملی ادامه‌دار که تا زمانی مشخص در آینده اتفاق افتاده استفاده می‌شود. این زمان کاربرد چندانی در زبان انگلیسی ندارد، چرا که اغلب این مفاهیم را با آینده کامل بیان می‌کنند. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم.

ساختار آینده کامل استمراری

برای ساخت این زمان از فعل کمکی will به علاوه have و شکل سوم فعل be یعنی been و شکل ing فعل اصلی استفاده می‌کنیم.

استثناها در اضافه کردن ing

1. اگر آخر فعل e بود، موقع تبدیل به gerund حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come - coming 

Agree - agreeing 

2. برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit - sitting 

fix - fixing 

3. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد دوبار تکرار می‌شود، اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelling (انگلیسی بریتانیایی) 

travel - traveling (انگلیسی آمریکایی) 

4. اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie - lying 

سوالی کردن

برای سوالی کردن این زمان کافی است جای فعل کمکی will و فاعل را عوض کنیم.

منفی کردن

جمله پرسشی جمله مثبت جمله منفی شخص
Will I have been speaking ?  I will have been speaking  I will not have been speaking  تمام شخص‌ها

اگر بعد از فعل کمکی will واژه not قرار بدهیم، فعل منفی می‌شود.

شکل کوتاه و بلند

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل will تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثال شکل کوتاه شکل بلند
they’ll ll’… will
I’ll not/I won’t ll not/… won’t’… will not

کاربرد آینده کامل استمراری

برای بیان عملی ادامه‌دار که حالت پروسه‌ای و دنباله‌دار دارد و در گذشته شروع شده و تا زمانی در آینده ادامه خواهد داشت، از زمان حال کامل استمراری استفاده می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

By 8 o’clock , I will have been using my computer for 3 hours . 

تا ساعت 8، سه ساعت خواهد شد که من دارم از کامپیوترم استفاده می‌کنم.

مطالب مرتبط


هنوز برای این پست نظری ثبت نشده است .

ارسال نظر و ثبت امتیاز


برای ارسال نظر و امتیاز باید عضو سایت باشید ، از قمست ورود/ثبت نام اقدام کنید.