رزرو تبلیغات

از این صفحه می توانید جایگاه های تبلیغاتی سایت را مشاهده کرده و جهت رزو آن ها درخواست خود را از طریق صفحه اینستا گرام یا بخش تماس با ما ارسال کنید

 • همچنین میتوانید از اینستاگرام ماجهت رزرو جایگاه تبلیغ اقدام کنید
 • یا از طریق بخش تماس با ما درخواست خود را ارسال کنید

جدول تبلیغات

نوع بنر قابل نمایش تنها gif و jpeg می باشد

 • صفحات اصلی
  صفحات اصلی سایت بغیر از پست ها
 • هدر بالایی h1
 • h2 هدر دومی
 • h3 هدر سومی
 • h4 هدر چهارمی
 • h5 هدر پنجمی
 • h6 هدر ششمی
 • h7 هدر هفتمی
 • h8 هدر هشتمی
 • پست ها
  تنها صفحه پست ها
 • هدر بالایی p1
 • p2 سایدبار کناری نمایش تنها در دستاپ اولین جایگاه
 • p3 سایدبار کناری نمایش تنها در دستاپ دومین جایگاه
 • p4 سایدبار کناری نمایش تنها در دستاپ سومین جایگاه
 • p5 سایدبار کناری نمایش تنها در دستاپ چهارمین جایگاه
 • p6 سایدبار کناری سمت چپ بالای قسمت اشتراک گذاری
 • جایگاه زیر پست ها بالای مطالب مرتبط p7
 • جایگاه زیر پست ها بالای مطالب مرتبط p8
 • جایگاه زیر پست ها بالای مطالب مرتبط p9
 • جایگاه زیر پست ها بالای مطالب مرتبط p10
 • جزئیات جایگاه ها
  جزئیات تمام جایگاه
 • تمامی جایگاه های تبلیغاتی h 1300 * 355 هستند
 • جایگاه تبلیغاتی p1 1300 * 355 می باشد
 • جایگاه تبلیغاتی p2 335 * 355 می باشد
 • جایگاه تبلیغاتی p3 335 * 355 می باشد
 • جایگاه تبلیغاتی p4 335 * 355 می باشد
 • جایگاه تبلیغاتی p5 335 * 355 می باشد
 • جایگاه تبلیغاتی p6 330 * 280 می باشد
 • جایگاه تبلیغاتی p7 710 * 185 می باشد
 • جایگاه تبلیغاتی p8 710 * 185 می باشد
 • جایگاه تبلیغاتی p9 710 * 185 می باشد
 • جایگاه تبلیغاتی p10 710 * 185 می باشد
تصویر جایگاه تبلیغ