زمان گذشته کامل یا Past Perfect در انگلیسی

تصویری موجود نیست

sajjad

زمان گذشته کامل یا Past Perfect در انگلیسی برای بیان اتفاق‌هایی به کار می‌رود که در گذشته قبل از عمل دیگری در گذشته اتفاق افتاده‌اند (گذشته در گذشته). نزدیک‌ترین معادل برای این زمان در زبان فارسی "ماضی بعید" است. اما این زمان کاربردهای دیگری هم دارد که در این درس با آنها آشنا می‌شویم. قبل از اینکه به کاربردها بپردازیم باید ساختار این زمان را در نظر بگیریم.

ساختار گذشته کامل

زمان گذشته کامل با شکل گذشته فعل have به علاوه شکل سوم افعال درست می‌شود. این زمان برای تمام شخص‌ها یک حالت بیشتر ندارد. با اضافه کردن ed به انتهای اکثر افعال می‌توان شکل سوم (past participle) ساخت.

استثناهای شکل سوم افعال

1. اگر انتهای فعل e داشت، تنها کافی است برای ساختن شکل سوم به آن d اضافه کنیم.

love - loved 

2. اگر حرف یکی مانده به آخر صدادار و استرس دار باشد، حرف بی‌صدای آخر فعل دوبار تکرار می‌شود.

admit - admitted 

3. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد دوبار تکرار می‌شود اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelled (انگلیسی بریتانیایی) 

travel - traveled (انگلیسی آمریکایی) 

4. اگر انتهای فعل y باشد به i تبدیل می‌شود.

hurry - hurried 

سوالی کردن

برای سوالی کردن زمان حال ساده کامل تنها کافی است جای فاعل و فعل کمکی (had) را با هم عوض کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم، باید ابتدا جمله خبری را به سوالی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

منفی کردن

جملاتی با این زمان تنها با قراردادن not بعد از فعل کمکی (had) و قبل از فعل اصلی انجام می‌گیرد.

جمله پرسشی جمله مثبت جمله منفی شخص
Had I played ?  I had played  I had not played  I / you / we / they / he / she / it 

I had finished the work . 

من کار را تمام کرده بودم.

She had gone . 

او رفته بود.

She had been going . 

او داشت می‌رفت.

شکل بلند و کوتاه

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل had تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثال شکل کوتاه شکل بلند
they’d d’… had
I’d not/I hadn’t d not/… hadn’t’… had not

کاربردهای گذشته کامل

کاربرد فعل گذشته کامل مشابه حال کامل است با این تفاوت که اولی در گذشته و دومی در حال اتفاق می‌افتد.
1. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته شروع شده و تا زمانی مشخص در گذشته ادامه داشته است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

When George died he and Anne had been married for nearly fifty years . 

وقتی "جرج" فوت کرد او و "آن" نزدیک به پنجاه سال بود که ازدواج کرده بودند.

She didn’t want to move . She had lived in Liverpool all her life . 

او دوست نداشت نقل مکان کند. او تمام عمرش را در لیورپول زندگی کرده بود.

2. برای صحبت کردن درباره چیزی در گذشته که بارها و بارها انجام می‌شد و ممکن بود باز هم ادامه پیدا کرده باشد. به مثال زیر توجه کنید:

He had written three books and he was working on another one . 

او سه کتاب نوشته بود و داشت روی یک کتاب دیگر کار می‌کرد.

نکته

ما معمولا برای نشان دادن کاری که در گذشته انجام گرفته از حرف اضافه since استفاده می‌کنیم.

They had studied with us since the previous week . 

آنها از هفته گذشته همراه ما درس خوانده بودند.

I was sorry when the factory closed . I had worked there since I left school . 

متاسف شدم وقتی کارخانه بسته شد. من از وقتی مدرسه را ترک کردم آنجا کار کرده بودم.

3. برای صحبت کردن درباره تجربه‌هایمان تا زمان حاضر. برای این کاربرد معمولا از قیدهای ever و never استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

My eighteenth birthday was the worst day I had ever had . 

تولد هجده سالگی‌ام بدترین روزی بود که تا به حال تجربه کرده بودم.

I was pleased to meet George . I hadn’t met him before , even though I had met his wife several times . 

من از دیدن "جرج" خوشحال بودم. قبلا او را ندیده بودم، اگرچه همسرش را چندین بار دیده بودم.

4. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته افتاده اما تاثیرش بر زمانی در گذشته باقی مانده است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I couldn’t get into the house . I had lost my keys . 

من نمی‌توانستم وارد خانه شوم. کلیدهایم را گم کرده بودم.

Teresa wasn’t at home . She had gone shopping . 

"ترزا" خانه نبود. او به خرید رفته بود.

نکته

در جملات شرطی، فرضیه‌ها و آرزوها اگر بخواهیم درباره گذشته صحبت کنیم همیشه از گذشته کامل استفاده می‌کنیم.

I would have helped him if he had asked . 

اگر از من خواسته بود به او کمک می‌کردم.

It was very dangerous . What if you had got lost ? 

کار خیلی خطرناکی بود. اگر گم شده بودی چه؟

I wish I hadn’t spent so much money last month . 

ای کاش من ماه گذشته آنقدر پول خرج نکرده بودم.

مطالب مرتبط


هنوز برای این پست نظری ثبت نشده است .

ارسال نظر و ثبت امتیاز


برای ارسال نظر و امتیاز باید عضو سایت باشید ، از قمست ورود/ثبت نام اقدام کنید.