زمان حال کامل یا Present Perfect در انگلیسی

تصویری موجود نیست

sajjad

زمان حال کامل یا Present Perfect در انگلیسی برای بیان اتفاق‌هایی به کار می‌رود که در گذشته اتفاق افتاده ولی آن اتفاق یا تاثیرش تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. نزدیک‌ترین معادل برای این زمان در زبان فارسی "ماضی نقلی" است. اما این زمان کاربردهای دیگری هم دارد که در این درس با آنها آشنا می‌شویم. قبل از اینکه به کاربردها بپردازیم باید ساختار این زمان را در نظر بگیریم:

ساختار حال کامل

زمان حال کامل با شکل حال فعل have به علاوه شکل سوم افعال درست می‌شود. با اضافه کردن ed به انتهای اکثر افعال می‌توان شکل سوم (past participle) ساخت.

استثناهای شکل سوم افعال

1. اگر انتهای فعل e داشت تنها کافی است برای ساختن شکل سوم به آن d اضافه کنیم.

love - loved 

2. اگر حرف یکی مانده به آخر صدادار و استرس‌دار باشد، حرف بی‌صدای آخر فعل دوبار تکرار می‌شود.

admit - admitted 

3. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد دوبار تکرار می‌شود، اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelled (انگلیسی بریتانیایی) 

travel - traveled (انگلیسی آمریکایی) 

4. اگر انتهای فعل y باشد به i تبدیل می‌شود.

hurry - hurried 

سوالی کردن

برای سوالی کردن زمان حال ساده کامل تنها کافی است جای فاعل و فعل کمکی (have/has) را با هم عوض کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم، باید ابتدا جمله خبری را به سوالی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

منفی کردن

جملاتی با این زمان تنها با قراردادن not بعد از فعل کمکی (have/has) و قبل از فعل اصلی انجام می‌گیرد.

جمله پرسشی جمله مثبت جمله منفی شخص
Have I played ?  I have played  I have not played  I / you / we / they 
Has he played ?  he has played  he has not played  he / she / it 

شکل بلند و کوتاه

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل have\has تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به کار خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثال شکل کوتاه شکل بلند
they’ve ve’… have
I’ve not/I haven’t ve not/… haven’t’… have not
she’s s’… has
he’s not/he hasn’t s not/… hasn’t’… has not

کاربردهای حال کامل

1. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه یافته است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

They’ve been married for nearly fifty years . 

آنها نزدیک به پنجاه سال است که ازدواج کرده‌اند.

She has lived in Liverpool all her life . 

او تمام عمر در لیورپول زندگی کرده است.

2. برای صحبت کردن درباره کاری که در گذشته چندین بار انجام می‌شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I’ve played the guitar ever since I was a teenager . 

من از وقتی نوجوان بودم گیتار زده‌ام.

He has written three books and he is working on another one . 

او سه کتاب نوشته است و دارد روی یک کتاب دیگر کار می‌کند.

نکته

ما معمولا برای نشان دادن کاری که در گذشته انجام گرفته و تا به حال ادامه پیدا کرده است (یا تاثیر آن تا زمان حال باقی مانده است) از حرف اضافه since استفاده می‌کنیم.

They’ve stayed with us since last week . 

آنها از هفته گذشته با ما بوده‌اند.

I have worked here since I left school . 

من از وقتی مدرسه را ترک کردم اینجا کار کرده‌ام.

3. برای صحبت کردن درباره تجربه‌هایمان تا زمان حاضر. برای این کاربرد معمولا از قیدهای ever و never استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

My last birthday was the worst day I have ever had . 

تولد قبلی من بدترین روزی بود که تا به حال داشتم.

A : Have you ever met George ? 

آیا تا به حال "جرج" را دیده‌ای؟

B : Yes , but I’ve never met his wife . 

بله، اما من هیچوقت همسرش را ندیده‌ام.

4. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته افتاده اما تاثیرش بر زمان حال باقی مانده است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I can’t get in the house . I’ve lost my keys . 

من نمی‌توانم وارد خانه شوم. کلیدهایم را گم کرده‌ام.

Teresa isn’t at home . I think she has gone shopping . 

"ترزا" خانه نیست. فکر کنم به خرید رفته است.

نکته

وقتی می‌خواهیم درباره کسی که به مکانی رفته و بعد برگشته است صحبت کنیم، از شکل حال کامل فعل be استفاده می‌کنیم. اما وقتی شخصی رفته و هنوز برنگشته است از have/has gone استفاده می‌کنیم.

A : Where have you been ? 

کجا بوده‌ای؟

B : I’ve just been out to the supermarket . 

تازه از سوپرمارکت برگشته‌ام.

A : Have you ever been to San Francisco ? 

آیا تا به حال سان فرانسیسکو رفته‌ای؟

B : No , but I’ve been to Los Angeles . 

نه، ولی لوس آنجلس رفته‌ام.

A : Where is Maria ? I haven’t seen her for weeks . 

"ماریا" کجاست؟ من هفته‌هاست ندیده‌امش.

B : She's gone to Paris for a week . She’ll be back tomorrow . 

او به پاریس رفته است. فردا برخواهد گشت.

قیدهای حال کامل

ما معمولا از قیدهای حال کامل مثل just، only just و recently در جملات حال کامل استفاده می‌کنیم. در برخی موارد هم از قیدهای زمانی استفاده می‌کنیم که در مفهوم خود زمان آینده دارند، مثلا ever و so far، until now، up to now و yet. قید ever در جملات پرسشی و yet در جملات پرسشی و منفی استفاده می‌شود.

We have just got back from our holidays . 

ما همین الان از سفر برگشته‌ایم.

Have you ever seen a ghost ? 

آیا تا به حال روح دیده‌ای؟

Have you finished your homework yet ? 

آیا هنوز تکلیفت را تمام نکرده‌ای؟

Scientists have recently discovered a new breed of monkey . 

دانشمندان به تازگی نژاد جدیدی از میمون کشف کرده‌اند.

توجه کنید

When we were children we have been to California . (نادرست) 

ما با قیدهای زمانی که نشان‌دهنده پایان و تکمیل کاری است نمی‌توانیم از فعل‌های زمان حال کامل استفاده کنیم. اما می‌توانیم برای اشاره به کاری که هنوز انجام نشده از حال کامل استفاده کنیم.

I have seen that film yesterday . (نادرست) 

دیروز آن فیلم را دیده‌ام.

Have you seen Helen today ? (درست) 

امروز هلن را دیدی؟

We have just bought a new car last week . (نادرست) 

ما همین هفته پیش یک اتومبیل جدید خریده‌ایم.

We have bought a new car this week . (درست) 

این هفته یک اتومبیل جدید خریدیم

مطالب مرتبط


هنوز برای این پست نظری ثبت نشده است .

ارسال نظر و ثبت امتیاز


برای ارسال نظر و امتیاز باید عضو سایت باشید ، از قمست ورود/ثبت نام اقدام کنید.