آهنگ Unstoppable از Sia + ترجمه فارسی + لینک دانلود

تصویری موجود نیست

sajjad

آهنگ Unstoppable از Sia + ترجمه فارسی

دانلود آهنگ سیا unstoppable 320

—– ترجمه آهنگ —–

 

I’ll smiles, I know what it takes to fool this town
لبخند میزنم میدونم واسه گول زدن این شهر چی باید داشت

I’ll do it ’til the sun goes down and all through the night time
و این کار رو تا غروب آفتاب و حتی در شب انجام میدم

Oh yeah, oh yeah, I’ll tell you what you wanna hear
آره بهت چیزهایی رو میگم که دوست داری بشنوی

Leave my sunglasses on while I shed a tear
وقتی که اشک میریزم عینک آفتابیم رو برمیدارم

It’s never the right time, yeah, yeah
آره این هرگز زمان مناسبی نیست

I put my armor on, show you how strong how I am
زره ام رو به تن میکنم تا بهت نشون بدم چقدر قوی ام

I put my armor on, I’ll show you that I am
زره ام رو می پوشم تا بهت نشون بدم که من

I’m unstoppable
من غیر قابل توقفم

I’m a Porsche with no brakes
من یه پورشه ام که ترمز نداره

I’m invincible
من شکست ناپذیرم

Yeah, I win every single game
آره من در هر بازی تکی پیروز میشم

I’m so powerful
بقدری قوی ام که

I don’t need batteries to play
برای بازی کردن به باتری نیاز ندارم

I’m so confident, yeah, I’m unstoppable today
من از خودم مطمئنم, من امروز توقف ناپذیرم

Unstoppable today, unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم, امروز توقف ناپذیرم

Unstoppable today, I’m unstoppable today
امروز توقف ناپذیر, امروز توقف ناپذیرم

Break down, only alone I will cry out now
شکسته میشم, تنهای تنها گریه میکنم

You’ll never see what’s hiding out
تو هیچ وقت نمیبینی چه چیزی پنهان شده

Hiding out deep down, yeah, yeah
آره در اعماق پنهان شده

I know, I’ve heard that to let your feelings show
میدونم شنیدم باید احساساتت رو نشون بدی

Is the only way to make friendships grow
این تنها راه برای رشد کردن دوستیهاست

But I’m too afraid now, yeah, yeah
اما من دیگه خیلی میترسم

I put my armor on, show you how strong how I am
زره ام رو به تن میکنم تا بهت نشون بدم چقدر قوی ام

I put my armor on, I’ll show you that I am
زره ام رو می پوشم تا بهت نشون بدم که من

I’m unstoppable
من غیر قابل توقفم

I’m a Porsche with no brakes
من یه پورشه ام که ترمز نداره

I’m invincible
من شکست ناپذیرم

Yeah, I win every single game
آره من در هر بازی تکی پیروز میشم

I’m so powerful

بقدری قوی ام که

I don’t need batteries to play
برای بازی کردن به باتری نیاز ندارم

I’m so confident, yeah, I’m unstoppable today
من از خودم مطمئنم, آره من امروز توقف ناپذیر

Unstoppable today, unstoppable today

من امروز توقف ناپذیرم, امروز توقف ناپذیر

Unstoppable today, I’m unstoppable today

امروز توقف ناپذیر, امروز توقف ناپذیرم

Unstoppable today, unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم, امروز توقف ناپذیر

Unstoppable today, I’m unstoppable today
امروز توقف ناپذیر, امروز توقف ناپذیرم

I put my armor on, show you how strong how I am
زره ام رو به تن میکنم تا بهت نشون بدم چقدر قوی ام

I put my armor on, I’ll show you that I am
زره ام رو می پوشم تا بهت نشون بدم که من

I’m unstoppable
من غیر قابل توقفم

I’m a Porsche with no brakes
من یه پورشه ام که ترمز نداره

I’m invincible
من شکست ناپذیرم

Yeah, I win every single game
آره من در هر بازی تکی پیروز میشم

I’m so powerful
بقدری قوی ام که

I don’t need batteries to play
برای بازی کردن به باتری نیاز ندارم

I’m so confident, yeah, I’m unstoppable today
من از خودم مطمئنم, من امروز توقف ناپذیرم

Unstoppable today, unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم, امروز توقف ناپذیرم

Unstoppable today, I’m unstoppable today
امروز توقف ناپذیر, امروز توقف ناپذیرم

Unstoppable today, unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم, امروز توقف ناپذیرم

Unstoppable today, I’m unstoppable today
امروز توقف ناپذیر, امروز توقف ناپذیرم…

***

مطالب مرتبط


هنوز برای این پست نظری ثبت نشده است .

ارسال نظر و ثبت امتیاز


برای ارسال نظر و امتیاز باید عضو سایت باشید ، از قمست ورود/ثبت نام اقدام کنید.